Optyka

Autor: 
Eugene Hecht
Wydawnictwo: 
PWN

 

Jeden z najpopularniejszych na świecie podręczników optyki!

Nowoczesna optyka, lepiej znana pod nazwą optoelektronika lub fotonika przeżywa obecnie burzliwy rozwój. [...] Nie sposób zrozumieć problemy współczesnej optyki bez dobrej znajomości jej podstaw, a w szczególności zjawisk interferencji, dyfrakcji, polaryzacji i koherencji światła.

(Prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej).

Podręcznik, w sposób niezwykle przystępny, prezentuje takie zagadnienia, jak:

  • matematyczny opis fali,
  • ruch falowy i elektromagnetyzm,
  • propagacja światła,
  • optyka geometryczna,
  • polaryzacja, interferencja, dyfrakcja,
  • optyka fourierowska,
  • teoria koherencji,
  • optyka współczesna.

Znajdziemy w nim także opisy budowy, działania oraz zastosowania przyrządów i elementów optycznych, m.in. lasera, teleskopu, światłowodu. Dużym walorem podręcznika jest bogaty materiał ilustracyjny, a schematy, wykresy, zdjęcia, graficzne przedstawienia wyników doświadczeń znacznie ułatwiają przyswajanie podanych treści.

Podręcznik oprócz części teoretycznej zawiera także część praktyczną - zadania do samodzielnego rozwiązania. Kompleksowe rozwiązania większości problemów znajdują się na końcu książki i stanowią nieocenioną pomoc dla studentów.

Adresatami książki są wykładowcy i studenci fizyki, fizyki technicznej, inżynierii materiałowej, mechatroniki oraz elektroniki na specjalności optoelektronika, jak również innych dyscyplin, w których stosowane są metody optyczne.

 
Rok wydania: 
2012