Jesteś w: INFORMACJE
Pozostałe działy:

Przodujące europejskie centra ICT wg badania Komisji Europejskiej

Sprawozdanie, zaprezentowane przez Komisję Europejską, dotyczy unijnej strategii na rzecz wzmocnienia przodującej roli przemysłu i technologii Europy w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W sprawozdaniu przeanalizowano wszystkie regiony UE (1303 regiony NUTS3) pod względem aktywności w obszarze ICT i oceniono wyniki uwzględniając wagę kryteriów.  Europejska działalność w tej dziedzinie skupia się w 34 regionach w 12 krajach. Kluczowymi elementami sukcesu są możliwości finansowania (m.in. kapitał wysokiego ryzyka) oraz dostęp do najlepszych uniwersytetów i ośrodków badawczych. więcej, The NUTS classification