Pozostałe działy:

Streszczenie Raportu Końcowego z projektu: „Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030”

Celem nadrzędnym projektu pt.: „Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030” była identyfikacja kluczowych technologii oraz obszarów przemysłowych o znaczeniu strategicznym dla polskiego przemysłu, których rozwój w następnych 20 latach będzie dla polskiego przemysłu priorytetem. W ramach projektu zidentyfikowano 35 konkurencyjnych obszarów przemysłowych w ramach następujących Pól Badawczych:

1.       nanotechnologia,

2.       biotechnologia,

3.       zaawansowane systemy wytwarzania,

4.       technologie ICT,

5.       mikroelektronika,

6.       fotonika,

7.       czyste technologie węglowe,

8.       racjonalizacja gospodarowania energią,

9.       nowoczesne urządzenia dla przemysłu wydobywczego,

10.   technologie pozyskiwania surowców mineralnych,

oraz 127 technologii kluczowych, których rozwój ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu. Projekt na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przeprowadziło konsorcjum badawcze złożone z Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Głównego Instytutu Górnictwa. Więcej o projekcie można przeczytać na: http://www.fortech2030.pl/

Streszczenie Raportu Końcowego dostępne jest na: http://www.fortech2030.pl/images/stories/downloads/pdf/streszczenie_wersja_polska.pdf