Jesteś w: USŁUGI DORADCZE

Zgłoś zapotrzebowanie

Procedura uzyskania usługi w ramach Programu Usług Doradczych Izby

 1. Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem usługi doradczej wypełnia druk „Zapotrzebowania na usługę doradczą” i wysyła lub dostarcza osobiście do siedziby Izby:
 2. mailem - Biuro Projektu - maciej.sajdak@iztech.pl

 3. Biuro Projektu, ul. Czackiego 7/9, 00-043 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Program Usług Doradczych”.

 4. Do ww. druku zapotrzebowania przedsiębiorca załącza kopię dokumentu rejestracyjnego firmy, a w sytuacji gdy kopię dokumentu rejestracyjnego firmy wydano później niż 6 miesięcy przed dniem złożenia zapotrzebowania, przedsiębiorca załącza wypełniony druk pn.: „Oświadczenie o aktualności danych adresowych”,
   
 5. Pracownik Izby w ciągu 7 dni od otrzymania ww. druku zapotrzebowania dokonuje oceny formalnej i merytorycznej. Po tym terminie pracownik Izby skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu przekazania prośby o dokonanie niezbędnych korekt nadesłanych dokumentów lub ustalenia szczegółowego zakresu usługi, terminu jej wykonania, określenia ostatecznej wartości usługi  oraz wyboru eksperta do jej wykonania.
 6. Pracownik Izby informuje Wnioskodawcę o ostatecznym przyjęciu zapotrzebowania do realizacji i warunkach wykonania usługi przesyłając druk „Potwierdzenie przyjęcia zapotrzebowania”.
 7. Przed wykonaniem usługi Izba zawiera odpowiednią umowę z przedsiębiorcą (tj. Wnioskodawcą) oraz z ekspertem (świadczącym usługę).
 8. Po wykonaniu usługi przez eksperta i przyjęcia przez Izbę wypełnionego przez niego „Sprawozdania końcowego z wykonania usługi”.
Dokumenty do pobrania

 • Karta Ekspertapobierz
 • Kosztorys usługi doradczejpobierz
 • Odrzucenie zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradcząpobierz
 • Oświadczenie Przedsiębiorcy o aktualności danych rejestrowychpobierz
 • Oświadczenie Przedsiębiorcy o wykonaniu usługi doradczej przez Ekspertapobierz
 • Porozumienie z Ekspertem w sprawie świadczenia usług eksperckich pobierz
 • Przyjęcie zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradczą pobierz
 • Rachunek Eksperta za wykonanie usługi doradczej – EXCEL pobierz
 • Rachunek Eksperta za wykonanie usługi doradczej – WORD pobierz
 • Sprawozdanie końcowe Eksperta z wykonania usługi doradczej pobierz
 • Stawki jednostkowe usług eksperckich pobierz
 • Umowa z Ekspertem o świadczenie usługi doradczej pobierz
 • Umowa z Przedsiębiorcą na wykonanie usługi doradczej pobierz
 • Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę doradczą pobierz